Info til beboerne

Orientering fra kommunen omkring registrering af bygninger

Vi har modtaget en orientering fra kommunen omkring registrering af bygninger opført i perioden 1940-1979, som betyder at at kommunens folk kan komme
uanmeldt forbi for at “inspicere” vores huse.

Her kan du læse brevet.

Kontingent og ejerskifte

Der har været spørgsmål med hensyn til kontingent indbetaling i forbindelse med ejerskifte af et hus i Grundejerforeningen.

Det forholder sig således at restancer i forhold til Grundejerforeningen følger huset og ikke ejerne. Normal procedure ved huskøb er at købers advokat kontakter Grundejerforeningens kasserer for at høre om evt. udeståender med foreningen. Eventuelle udeståender bliver gjort op i refusionsopgørelsen.

Hvis dette ikke er gjort, anbefaler vi jer at tage kontakt til den advokat der forestod huskøbet for at få afklaret om der foreligger oplysninger om restancer til Grundejerforeningen.

Storskrald

Bestyrelsen opfordrer beboerne ikke at sætte storskrald ud for tidligt og at få fjernet det der ikke bliver taget. Bakketoppen ligner til tider en losseplads, hvilket skæmmer for alle beboere.