Snerydning

 

Snerydning af fortove og stier

Grundejerforeningen har indgået aftalen om snerydning af foreningens fortove, stier og indkørsler på kotelotgrunde.

Rydning sker snarest muligt efter snefald.

Aftalen fritstiller ikke den enkelte grundejer for det almindelige ansvar for snerydning, men er alene en hjælp i denne forbindelse.

Glatførebekæmpelse af veje

Grundejerforeningen har indgået aftale med en privat leverandør om glatførebekæmpelse (snerydning og saltning) af foreningens private fællesveje, i perioden 15. november – 15. april. Leverandøren vurderer i perioden behovet for saltning og snerydning.

Med aftalen har leverandøren påtaget sig det lovpligtige ansvar for glatførebekæmpelse af vejen, som ellers påhviler den enkelte grundejer.

Gruskasse

På vendepladsen ved enden af Bakketoppen står en gruskasse. Hvis gruskassen er tom, må i gerne sende en mail til bakketoppen-virum@hotmail.com

Hvis i har bemærkninger til snerydningen eller er utilfredse, så er i velkommen til at sende en mail til bakketoppen-virum@hotmail.com