Info til mæglere/advokater

I forbindelse med ejerskifte af en ejendom er mæglere og advokater ofte interesseret i følgende oplysninger.

 • Der er medlemspligt i grundejerforeningen.
 • Basiskontingentet er 400 kr om året, som bliver opkrævet i slutning af året.
 • Udover det er der et snerydningskontingent som er afhængigt af det antal gange at der skal ryddes sne (ca. 600-1500 kr om året). Snerydningskontingentet bliver opkrævet i december og indeholder en aconto indbetaling for den pågældende vinter. I april måned bliver der opgjort om der er en tilbagebetaling eller en yderlig opkrævning.
 • Der foreligger pt. ingen planer om at forhøje kontingentet.
 • Husene i grundejerforeningen er omfattet af Lokalplan 242,
 • Der foreligger pt. en plan om istandsættelse af en af stigerne i foreningen. Det har medført et ekstraordinært bidrag til foreningen på 1.000 kr som er opkrævet i slutning af 2015. Der forventes ingen yderlige opkrævninger I forbindelse med dette.
 • Der er ingen fællesantenne.
 • Der er ingen arbejdsforpligtelser såsom arbejdsweekends eller lignende.
 • Grundejerforeningens medlemmer påhviler ikke nogen fællesgæld.
 • Vedtægter, regnskab og referatet af den seneste generalforsamling kan findes under ‘Vedtægter’ og ‘Download’.
 • For oplysninger om evt. restancer til grundejerforeningen kan en henvendelse sendes til bakketoppen-virum@hotmail.com.